Τζέλλα Βάιου 33, Καρδίτσα, Καρδίτσας - Τ.Κ.: 43132

Τηλέφωνο: 2441101233

Κινητό: 6932337351

E-mail: spanos_georgios@yahoo.gr

Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 2500

Ιστοσελίδα: http://www.spanos-constructions.gr