ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 
Γεώργιος Σπανός - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τεχνικό Γραφείο Μελετών & Κατασκευών | Καρδίτσα
 

Το τεχνικό μας γραφείο με επικεφαλής το Γεώργιο Σπανό είναι στη διάθεσή σας για να εξυπηρετήσει σε ζητήματα κατασκευών, μελετών, αδειών λειτουργίας κ.α. Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία στον κατασκευαστικό και περιβαλλοντικό τομέα και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνουμε τις αποτελεσματικότερες λύσεις σε κάθε έργο.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριότητάς μας είναι:

Εκπόνηση αρχιτεκτονικών & στατικών μελετών ιδιωτικών έργων
Ενεργειακές μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 
Επίβλεψη έργων, σχέδια εφαρμογής, οργάνωση συνεργείων εργοταξίου κ.α.
Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων
Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων
Σύνταξη φακέλων για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον"

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.